CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Công ty TNHH Đầu tư TMDV THÀNH PHÁT xin thông báo đến quý Quý khách hàng, quý cơ quan, các đơn vị đối tác về việc hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa. Cụ thể như sau:

STT TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG KHOẢNG CÁCH Cước vận chuyển Cước lắp đặt
1 Đơn hàng dưới 10.000.000đ Dưới 10 km Miễn phí Miễn phí
Từ 10km – 50km Miễn phí vận chuyển

ra chành xe tại Quy Nhơn

Khách hàng tự lắp đặt

Hỗ trợ online

Trên 50km Miễn phí vận chuyển

ra chành xe tại Quy Nhơn

Khách hàng tự lắp đặt

Hỗ trợ online

2 Đơn hàng từ 10.000.000đ

 – dưới 20.000.000đ

Dưới 10 km Miễn phí Miễn phí
Từ 10km – 50km Miễn phí vận chuyển

ra chành xe tại Quy Nhơn

Khách hàng tự lắp đặt

Hỗ trợ online

Trên 50km Miễn phí vận chuyển

ra chành xe và hỗ trợ thêm

100.000đ – 200.000đ

Khách hàng tự lắp đặt

Hỗ trợ online

3 Đơn hàng từ 20.000.000đ

 – dưới 50.000.000đ

Dưới 10 km Miễn phí Miễn phí
Từ 10km – 50km Hỗ trợ 50% phí vận chuyển Khách hàng tự lắp đặt.

Hỗ trợ online

Trên 50km Hỗ trợ 50% phí vận chuyển Khách hàng tự lắp đặt

Hỗ trợ online ( Hoặc chiết khấu thêm 300k)

4 Đơn hàng từ 50.000.000đ

 – dưới 100.000.000đ

Dưới 10 km Miễn phí Miễn phí
Từ 10km – 50km Hỗ trợ 50% phí vận chuyển Miễn phí
Trên 50km Hỗ trợ 50% phí vận chuyển Miễn phí
 

 5

 

Đơn hàng từ 100.000.000đ

 – dưới 200.000.000đ

Dưới 10 km Miễn phí Miễn phí
Từ 10km – 50km Miễn phí Miễn phí
Trên 50km Hỗ trợ 50% phí vận chuyển Miễn phí

 Thời gian bắt đầu: từ ngày…20… tháng ..04.. năm 2022 đến khi có thông báo mới.

– Công ty TNHH Đầu Tư TMDV THÀNH PHÁT trân trọng thông báo đến quý khách hàng, quý cơ quan, các đơn vị đối tác được biết để có kế hoạch kinh doanh phù hợp.